11/08/2014

مهر منمهر من ، ماه من
دست هایت را به من بده
دست های تو را که در دست می گیرم
یک آسمان پرنده می شوم

__________

فروغ صابر

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو