14/08/2014

پاییز آمد


پاییز امسال زود از راه رسید
بدون این که هوا، تابستان به خود دیده باشدNo comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو