24/05/2011

بهاریه دهم

خرم شهر آزاد بود
اسیر شد
دوباره آزاد شد
و اکنون
به نام آزادی
... 

3 comments:

  1. بین دو کلمه ی اشغال بودن و آزاد شدن چه بر آنها گذشت.

    ReplyDelete
  2. راستی فروغ جان، دوست دارم در فیس بوک خودم تو را داشته باشم. اگر دوست داشتی ایمیلی نامی چیزی برایم بگذار تا پیدایت کنم.

    ReplyDelete
  3. بعد از گذشت این همه سال دیدن این عکسها و ویرانه ها دلم را به درد میاورداگر این ظلم نیست پس چیست

    ReplyDelete

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو