31/05/2011

بهاریه یازدهم
روزهای کوتاه بی خاطره
خورشید را بیاد دارید؟

2 comments:

  1. من به یاد می آورمش. سوزان نبود آن روزها

    ReplyDelete
  2. منهم بیاد میاورم و بی خاطره گیشان را از تیرگی و تاری و شاید مه آلودیشان میدانم

    ReplyDelete

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو