28/05/2010

یک روز تو تهران... بشنوید از سپانلو

آزادی ای آزادی
آزادی ای آزادی
آزادی ای آزادی خوب
یه روز تو تهران بارون می باره
گرد و غبار و می شوره
از تو دل های مردم
....

2 comments:

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو