22/02/2010

ببینید:_____ کهن دیارا. داریوش

بهار در راه است
پرستوها چند روز دیگر کوچ تابستانی خود را شروع می کنند
با پرستوهای عاشق زندانی، با این احساس خفه و خاموش به کجا پناه بریم
چشم هایم را می بندم
تا امتداد لبخند تلخ مادران و دخترکان
به چشم هایم سرمه می کشم
مشعوف زیبایی بهار می شوم