19/12/2009

انگلستان قسمت چهارم

دسامبر، متفاوت از ماه های دیگرست. "عیسی مسیح"، در این ماه متولد شده است و بسیاری از روزهای ماه دسامبر از زمان انگلو ساکسون ها قدمت تاریخی پیدا کرده است. روز تولد مسیح را همه مسیحیان در دنیا جشن می گیرند، لغت "کریسمس"، نخستین بار توسط رومی ها سیصد و شصت بعد از میلاد بنام "کریس مس" بنیاد نهاده شد و تا چهار صد و چهل بعد از میلاد برای اولین بار بود که کلیسا این روز را به حقانیت شناخت و بیست و پنج دسامبر به عنوان روز کریسمس در انگلستان شناخته شد. مردم از یک هفته قبل از این روز، کارت هایی به مناسبت فرا رسیدن کریسمس برای هم می فرستند و اولین کارت تبریک کریسمس، در سال 1843 توسط مردی به نام "جان کلکات هورسلی" به "سر هنری کول" فرستاده شد و هنری کول که یک مرد ثروتمند بازاری بود تصمیم گرفت تا کارتی برای تبریک فرا رسیدن کریسمس به همه دوستان و آشنایانش بفرستد، نقش کارت ابداعی او یک خانواده بریتانیایی که در تعطیلات به سر می بردند بود و همین طور دسته ای از مردم که برای امور خیریه فعالیت می کردند، آن سال هزاران کپی از این کارت به قیمت یک شیلینگ فروخته شد و به این ترتیب رسم فرستادن کارت تبریک به مناسبت فرا رسیدن کریسمس در این کشور رایج شد

-------------------------------------------

Christmas is in the air

...