18/12/2009

نخستین روز برفی در منچستر


خورشید آسمان می تابد و خاک زمین را گرم می کند؛
درختان عریان آغوش کلاغان گریز پا را انتطار می کشند
و
پسر باد رقص کنان و کل کشان
نوید آمدن فصل زمستان را به آدمی می دهد
...