11/12/2009

زبان اصلی و هماهنگ گروهی از میمون ها هنگام خطر یا گریه کردن ...

نزدیک تر شدن به فهم ریشه اصلی صدای انسان
و
اشتراک مابین الفاظ انسان نحستین و یک نوع میمون
اگر به دانستن آن علاقه مندید لینک بالا را مطالعه فرمائید