10/12/2009


از وقتی آقای ضرغامی ابلاغیه صادر فرمودند که خانم های مجری نباید از وسایل آرایشی استفاده کنند، آقایون مجری هم از این فرصت بهره برده ودیگه حموم نمی رن، مجری های آقا و خانم کانال های تلویزیونی ممالک دیگه از جمله اروپایی ها وامریکایی ها و عرب ها، هر روز، آراسته تر و زیبا تر و شیک تر از روز قبل ظاهر میشن اما هم وطن های ما هر روز که می گذره بد لباس تر و نا مرتب تر به چشم میان؛ حکمت چیست!؛