07/09/2017

پاییز


ابرهای خاکستری و باران آسمان زندگی، مرا شوکه می سازند
نمی هراسم

از آن‌ها برای خود چتری خواهم ساخت No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو