06/07/2014

شیرینی نگاه تو


همان جا بنشین
همان جا خوب است
بگذار تا خوب خوب نگاهت کنم
هوایی ام می کند
نگاهت
فرو رفتگی عمیق گونه هایت
تاب سیاه موهایت
و
نگاهی که می فهمد
برای من کافی ست
نگاهی که می فهمد
اما نه
من حسرت بوسه ای بر گونه های تو را تا همیشه
 با خود به گور خواهم برد نازنین

2 comments:

  1. نوشته های چند وقت اخیر بسیار بر دلم نشست. بسیار زیباست

    ReplyDelete

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو