16/04/2014

چشم های تو


هنگامی که چشم هایت لبخند می زنند
اشک هایت را دوست دارم
بخند امروز من
دانه های باران چشمان زیبای تو
همه گوهری ست که خداوند
در قلبم نگاشته است

2 comments:

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو