27/01/2014

البرز و نرگس


 نبود دو عنصر زیبای طبیعی که خاص ایران است اندازه غربت و دوری را در نظرم وسعت می دهد؛ یک ندیدن کوه البرز در
 زمستان ها و نبوئیدن گل نرگس شیراز

...
...

2 comments:

  1. فروغ جان این سبزی صفحه و این گلهای نرگس احساس بهار را درآدمی زنده میکند

    ReplyDelete
  2. هر سال من همین طورم. زمستان که می شه دوست دارم خیلی زود به پیشواز بهار برم. شاید زمستان را دوست ندارم.

    ReplyDelete

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو