22/01/2014

تو و من

امید باطلی بودم که تو در سفر دوستی ات، از من، برای خود ساخته بودی

______________________

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو