07/07/2013

شمس لنگرودی  شعری از شمس لنگرودی، با صدای شاعر گرامی: این جا گوش دهید
No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو