27/09/2012

بابک بیات/ مسعود کیمیایی و گوگوش


 به یاد زنده یاد بابک بیات
تنظیم موسیقی: بابک بیات
ترانه: مسعود کیمیایی
 اجراء ترانه: گوگوش

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو