13/09/2012

جوکمی دونی چینی ها به دوقلو چی میگن؟

این چون اون، اون چون این

__________________
دندان پزشک: من خیلی متاًسفم چون همه دندون های شما لق شده و باید جای اون ها دندون مصنوعی بکارید؛
بیمار: آقای دکتر با دندون مصنوعی هم می شه در نوشابه باز کرد؟
______________

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو