21/06/2012

عاشقانه

دوباره یک روز بارانی
توی دلم، رخت می شوید آسمان
و مرا
کنار شعر شاملو
به زانو وا می دارد
...
حالیا
شعر سهراب کجاست زهره ؟
تا بخوانی با صدایت
تا بدانم هستی
...
باران می بارد
و من همخوانم با همه گلوهایی که در این پنج شنبه
خیس گرفته اند 

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو