22/11/2011

پائیزانه سیزدهمهمیشه برای" مهر ورزی"، فرصت نداریم، گاهی شرایط دست به دست هم می دهند و ما می توانیم دراین زمینه موفق عمل کنیم، گاهی هم دیگران این فرصت را از ما و از خودشان می گیرند؛ ما مجبور نیستیم به کسانی که فکر می کنند محبت ما تنها یک سرگرمی برای ما است، مهر بورزیم؛ بعد از این، آن ها ما را قضاوت می کنند، تنها مایه دلگرمی این است که به طور قطع آن ها قاضی های با انصافی نیستند

2 comments:

  1. سالها پيش هدايت در بوف كور نوشت : مردم عادت دارند بر سبيل اعقايدشان قضاوت كنند


    و با تو موافقم كه معمولاً قاضي هاي خوبي نيستند

    ReplyDelete
  2. من این موضوع را با گوشت و پوستم تجربه کردم حمید رضا. ممنونم که میای و سر می زنی دوست خوب من

    ReplyDelete

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو