12/10/2011

پائیز کورش یغمایی/ پائیزانه چهارم

کورش یغمایی
 و


Luxembourg in Autumn

2 comments:

  1. سلام
    برگشتم به خونه خرابه قبلی. بعد مدتی دلم خاس بنویسم، ولی حوصله انجام کاری رو نداشتم. این شد که بلاگ قبلی رو وا کردم دوباره و شروع کردم

    ReplyDelete
  2. خرابه رو از کنارش بردار و ببین چه خونه آبادی می شه محمد. دوباره شروع کن... آدرستو تغییر دادم . ممنونم بهم گفتی

    ReplyDelete

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو