04/08/2011

تابستانه ششمIf everybody loves you, something is wrong. Find one enemy to keep you alert


paulo Coelho

6 comments:

 1. راست می گوید. من اولین دشمنی ها نسبت به خودم و اولین کینه ها را به یاد می آورم

  ReplyDelete
 2. همه ما یک دشمن در درون خود داریم که باید خوب بشناسیمش گیلدا جان

  ReplyDelete
 3. دشمن درون خودمان کیست؟ من نمس شناسمش

  ReplyDelete
 4. دشمن درون مان می تونه هر ناپاکی یاشه که از بیرون به ما منتقل و یا حتی تحمیل شده، مانند خود بینی، بد بینی، بد اندیشی، حسادت، تنفر، دروغ، پنهان کاری، شک، ...

  ReplyDelete
 5. در نظرم اینها خصیصه های انسانی اند که بعضی انقدر بزرگ می شوند که بیماری به بار می آورند یا شاید آنقدر به قول تو دشمن بزرگی شوند که دارنده را در سنگرش نابود کنند. مرسی از پاسخت فروغ جان

  ReplyDelete
 6. گیلدا وقتی یه دشمن پیدا شه که احساسمونو غلغلک بده اون قدر ها هم به قول کوئیلو بد نیست. ما همیشه خوب نیستیم و همواره هم نمی تونیم خوب بمونیم! گاهی بد می شیم، یه دشمن کافیه تا احساسات فروخفته مونو به ما نشون بده

  ReplyDelete

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو