07/01/2010

ترق تروق شونو می شنوم، از شدت سرما استخونام یخ زدن، هنوز مدرسه ها تعطیله! همه چیز به هم ریخته، دولت امشب اعلام کرد که فقط تا یک هفته دیگه گاز دارند و می تونند کل بریتانیا را پوشش بدن، بعد از یک هفته مناطق به نوبت قطع گاز خواهند داشت، اولین باره که می شنویم برق یا گاز قطع می شه! درجه هوای امشب منچستر، چهارده درجه زیر صفره، اخبار اعلام کرد که منچستر سرد ترین شب عمرش را در بیست سال اخیر می گذرونه، خوش بگذره، شهر یخی