05/01/2010

عکس های امروز من


برف سنگین شب گذشته و امروز منچستر دربیست و پنج سال اخیر بی سابقه بود؛ مدرسه ها بسته شد، برخی از مناطق دچار کمبود اتوبوس و قطار بود، به دلیل حجم زیاد برف خیلی از اتوبان ها و جاده ها بسته شد، فرودگاه منچستر و سپس لیور پول برای ساعاتی بسته بود، بعضی از بانک ها تعطیل بود چون کارمند ها نتوانسته بودند سر وقت در محل کارشان حاضر شوند، دیروز اولین روز مدرسه در سال جدید میلادی بود، بچه ها بعد از هفده روز تعطیلی ایام کریسمس و سال نو تازه به مدرسه رفته بودند که دوباره تعطیل شدند