31/07/2017

دست‌های تو تصمیم بود

شمس لنگرودی

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو