18/07/2017

وبلاگ مناین‌طوری می شه که آدمی فراموش می کنه بعضی چیزها رو
مثل من که وبلاگم رو فراموش می‌کنم  و یادم میره پستی بذارم و یادی کنم ازش
گاهی بی هیچ‌گونه دلیلی ما آدم‌ها و چیزهایی را در زندگی از خاطر می‌بریم

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو