17/04/2016

فاجعه


فاجعه است اگر یک زن به سکوت و خموشی خود عادت کندNo comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو