15/02/2016

هرمان هسه


2 comments:

  1. این سخن که «چیزی که از ما نیست، نمی تواند افکار ما را آشفته کند» را این آقا از کجا آورده است؟ دلیل عقلی بر آن دارد؟ یا علم این را ثابت کرده؟ عقل که دلیلی بر این امر ندارد، علم هم هزاران تجربه را علیه آن، داشته و دارد. عوامل محیطی و خارجی می توانند فکر انسان را آشفته کنند.

    ReplyDelete
  2. یاسر عزیز
    بحث عوامل و شرایط محیطی نیست. بحث در باره انسانی دیگر است. در کاری که نقش نداریم و خاص ما نیست، بلکه خاص انسانی دیگر است ،نمی توانیم دخالتی داشته باشیم. ذره ذره از خودمان کندن و حس بیزاری و تنفر را ایجاد کردن در خودمان جز هدر دادن وقت چیز سود دیگری ندارد

    ReplyDelete

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو