30/12/2013

ساعات آخرین سال


تعطیلات 
زمستان
دور از خانه
امیدوار

واپسین ساعات سال دوهزار و سیزده میلادی ستNo comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو