15/10/2013

پازل


 پازل نیمه کاره من که شش ماهه تو دستمه
________________


پازل قدیمی

پازل قدیمی تر


No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو