21/09/2012

میمون کوچولو


 اول که این عکسو دیدم فکر کردم این بچه میمون از چیزی ناراحته یا شاید هم که کشتی هاش غرق شده اما هیچ کدوم اینا نبود و خوابش برده! چشماشو بسته

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو