26/04/2012

نوشتن همین و تمام/ مارگریت دوراس

...

  آدم یا داد می زند یا چیزی نمی گوید و سکوت می کند. برخی از نوشته ها خموش اند و برخی دیگر فریاد زن. نوشته، کلام شخص دیگری است، شخصی که حرف نمی زند. نویسنده، موجودی است غریب، مخالف خوان و معنی ناپذیر؛ نوشتن حرف نزدن است و دم فرو بستن. نوشتن نعره بی صداست 
...
مارگریت دوراس

3 comments:

  1. درست می گوید این زن، درست.خیلی درست

    ReplyDelete
  2. بی خود نیست که مارگارت دوراسه! گیلدا جان اسمش شناسنامه شه!

    ReplyDelete
  3. براستی که نوشتن نعره بی صداست

    ReplyDelete

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو