23/03/2012

شمس لنگرودی/ شعری از آلبوم پنجاه و سه ترانه

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو