26/03/2010

گوش دهید_____ ترانه حرمت، مریم حیدر زاده

کاش بیایم برای بی پناه ها سایبون باشیم
با دل های غم گرفته کمی مهربون باشیم
...
کاشکی این یه جمله هیچ موقع ز یادمون نره
آدمی چه بد باشه چه خوب باشه مسافره