21/11/2009

ترانه عاشفانه "امیر آرام" را این جا گوش کنیم

مائیم
من و تو مائیم
...
اگه روزی تو نباشی
بین ما راهی نباشه
نمی دونم کی می تونه
که برام مثل تو باشه
...
وقتی که پرنده ها از این دیار خسته می شن
می رن به شهر عاشقا
عاشق و دل بسته می شن
وقتی که شاپرک ها
پراشونو باز می کنن
خاطره ها زنده می شن
...
حالم همه ویران شود
در پرده ی طوفان شود...
موجی بر آید ناگهان
پیدا شود
...
...
...