31/03/2017

28/03/2017

نوروز مبارک
 .درگیر بهاربایستی، بود. باید با جان طبیعت در هم آمیخت. با جریان رودخانه جاری شد

.تولد دوباره طبیعت مبارک و خجسته باد
(عکس ها متعلق به من است)

16/03/2017

واپسین روزهای سال


چند روز بیشتر به سال نو نمانده است. آماده پذیرایی از بهار نیستم. نمی دانم باید چه کاری انجام دهم. نسبت به خیلی چیزها بی تفاوت شده ام. مساثل پیرامونم تاثیر گذاری خود را بر من از دست داده اند. زیاد خبر نمی گیرم از آدم های اطرافم. باید نام لاک پشت بر خود بگذارم. لاک پشتی هستم که در لاک خود فرو رفته ام. زنی که به تماشای خود در آینه  
نمی نشیند. یادم باشد برای سفره هفت سین مان آینه ای تهیه کنم