01/05/2017

موراکامی


زندگی به آرمان و آرزو نیاز ندارد بلکه به استانداردهایی برای حرکت نیاز دارد


----------

هاروکی موراکامی

05/04/2017

بورخس


در پهنه خاک شکل های باستانی وشکل های جاودانی هستند که فساد بر نمی دارند
...
در زبان های آدمیزاد، هیچ قضیه منطقی نیست که کل جهان در آن نگنجد
... 
حواس پنجگانه راه درک واقعیت را سد یا مخدوش می کنند، پس اگر بتوانیم خود را از قید آنها رها کنیم، جهان را آن طور که هست خواهیم دید. بی کران و سرمدی
...

خورخه لوییس بورخس

28/03/2017

نوروز مبارک
 .درگیر بهاربایستی، بود. باید با جان طبیعت در هم آمیخت. با جریان رودخانه جاری شد

.تولد دوباره طبیعت مبارک و خجسته باد
16/03/2017

واپسین روزهای سال


چند روز بیشتر به سال نو نمانده است. آماده پذیرایی از بهار نیستم. نمی دانم باید چه کاری انجام دهم. نسبت به خیلی چیزها بی تفاوت شده ام. مساثل پیرامونم تاثیر گذاری خود را بر من از دست داده اند. زیاد خبر نمی گیرم از آدم های اطرافم. باید نام لاک پشت بر خود بگذارم. لاک پشتی هستم که در لاک خود فرو رفته ام. زنی که به تماشای خود در آینه  
نمی نشیند. یادم باشد برای سفره هفت سین مان آینه ای تهیه کنم15/02/2017

خانم دالوویخیلی جای تاًسف است چیزی را که حس می کنیم، هرگز نمی گوییم

از کتاب خانم دالووی . ویرجینیا وولف


24/01/2017

خنده شعور ندارد


مهم نیست اهل کجا باشی یا ازکدام کشور آمده باشی 
مهم این است که یک مغز داری مانند بقیه
مهم این نیست که چه نوع تحصیلاتی را گذرانده باشی
مهم این است که شعورت برابری نکند با بقیه. حالا این شعور می خواهد کم باشد یا زیاد، آنچنان تفاوتی ندارد
مهم نیست چند بار در روز گریه یا خندیده ای 
مهم این است که جایی که باید می خندیدی، خندیدی
*
من یک بار از ته دل خندیدم. یک بار فقط در زندگی از ته دل خندیدم. چقدر سخت است که آن یک خنده را هم از من گرفته باشند. خودخواهی. خود بینی. پنجاه سال عمر کنی و فقط یک بار از ته دل خندیده باشی و همان یک خنده را هم از تو گرفته باشند. خیلی سخت است. هر چه باشد. دیگر چه فرقی می کند. مهم این است مغز من شعور خندیدن دیگر ندارد؛ نه بهتر است بگویم خنده، شعور ندارد

Paint


By: Tatiana Deiry