25/09/2015

هنوز ایران


ای پاییز، زردی ها و سرخک های درختان به کنار 
با نارنجی های شان 
در دلم غوغایی به راه انداختند
که هیچ اخگری را توان در افتادن با چشمان تو نیست


24/09/2015

ماه مهر


... تابستان با هزار رنگ و تماشا تموم شد
تابستان
تابستان
چقدر کم اومدم اینجا
چقدر نیومدم تا گرد و غبار خونه قدیمی رو پاک کنم 
*
چقدر بی سلیقه شدم
چقدر 
چقدر
 حالا پاییز اومد
ماه مهر و عشقم اومد
پاییز
ماه حسرت و آرزوم اومد
*
طبیعت مرا بنواز
بهت نیاز دارم
بیا
بیا
...