15/09/2014

خانه من


ای خانه امنم، مرا در آغوش بگیر. این جا آرام هستم. سکون دارم . نوازشم کن خانه مجازی من. وبلاگم. خانه تان همواره آباد باد دوستان عزیزم

02/09/2014

رخداد امروزم


روزم را با سپاس و سرور و عشق آغاز کردم.. در انتظار رویدادهای عظیم و درخشان امروز می مانم تا شب، تا ببینم که چگونه معجزه رخ خواهد داد. با شور و شوق و شادی در انتظارم. من امروز مشتاق مشتاقم

01/09/2014

فردا روز اول مدرسه سال 2014


فردا روز اول مدرسه است در این جا. کفش های براق قرمز من کجایید؟ یقه سفید گلدوزی شده من در کدام کمد کودکی ام آویخته ای؟

 خاطرتان را با فردای دخترکم به مدرسه می برم