30/04/2014

درخت گلابی


سپاس گزارم درخت گلابی
که به شکل دلم در آمدی
چه تنها بودم
___________

شمس لنگرودی

29/04/2014

در همسایگی من


در همسایگی من، روح آزرده پیرزنی زندگی می کند که مرا به هزار توی خودم می کشاند


  

28/04/2014

Helen Keller


The best and most beautiful things in the world cannot be seen, not touched but are left in the heart.
_________

Helen Keller

26/04/2014

شمس لنگرودیچه معصومانه نگاهم می کند
این آفتاب شکسته
این درخت تگرگ زده
این کشش مرگ در یخبندان ظلمات
این مرغابی خاموش

چه ناباورانه نگاهم می کند
وطن دور شده ام

_________

از اشعار شمس لنگرودی

18/04/2014

مارکز بزرگ خداحافظ


گابریل خوزه گارسیا مارکز هم چشم از این جهان فرو بست. برای همیشه رفت. وقتی کسی می رود قلبم به اندازه هزار جهان می گیرد. دارم پیر می شوم شاید، یا از مرگ می ترسم. هراس کنم. وحشت کنم. نفرت بورزم. بخواهم تا بیشتر زندگی کنم. حریص شوم

 فنا نمی شود هرگز مارکز. ماندگار است. با تمام پاییز پدر سالارش، صد سال تنهایی اش، عشق سال های وبایش اما دیگر نیست. باید باشد. انسان نباید بمیرد. مرگ زشت است. خوب نیست. بی رحمی ست. یک بی انصافی غریب در حق انسان. آیا بایستی سرانجام این همه تلاش، زندگی، عشق، مهر و این همه اندیشه نیستی باشد؟

زندگی دوستت دارم اگر چه می دانم پایانت مرگ است، چه بی رحمانه مرا و همه انسان ها را از خود می رانی
______________

16/04/2014

چشم های تو


هنگامی که چشم هایت لبخند می زنند
اشک هایت را دوست دارم
بخند امروز من
دانه های باران چشمان زیبای تو
همه گوهری ست که خداوند
در قلبم نگاشته است

06/04/2014

فقط گاهی، اندکی


فقط گاهی دلم برای آن روزها، اندکی تنگ می شود
بغض می کنم
و 
از بغض هم سان دخترکم 
اشکی شاید بغلتد به روی گونه ام
نمی شود از تو "چرا رفتی"، را پرسید 
تو دیگر رفته ای
فقط گاهی دلم صدایت را می خواهد
فقط گاهی، اندکی

_____________
فروغ صابر