31/12/2013

Happy New Year
در هیچ شرایطی این خانه را ترک نخواهم گفت مگر مرگ مرا از این جا دور کند. این خانه را همواره سبز نگاه خواهم داشت و چراغش همواره روشن خواهد بود. این جا راه عبور من است. راه عبور من به خانه برخی دوستانم، اگر چه تعدادی از آن ها راه 
 خانه خود را فراموش کرده و بعضی شان بار سفر بسته و رفته اند 
____________________

Happy New Year My Friends.
سال نو میلادی بر همه دوستانم مبارک و برای همه تان آرزوی شادی و برکت در سال جدید دارم

30/12/2013

ساعات آخرین سال


تعطیلات 
زمستان
دور از خانه
امیدوار

واپسین ساعات سال دوهزار و سیزده میلادی ست19/12/2013

یلدا


در گذار این عمر
از راه می رسد یلدایی دیگر
یلدا بر همه هموطنان عزیز مبارک
________________________

11/12/2013

منظومه آوار آفتاب


از شب ريشه سر چشمه گرفتم ، و به گرداب آفتاب ريختم
بي پروا بودم : دريچه ام را به سنگ گشودم
مغاك جنبش را زيستم
هشياري ام شب را نشكافت، روشني ام روشن نكرد
من ترا زيستم، شتاب دور دست
رها كردم، تا ريزش نور ، شب را بر رفتارم بلغزاند
بيداري ام سر بسته ماند : من خابگرد راه تماشا بودم
و هميشه كسي از باغ آمد ، و مرا نوبر وحشت هديه كرد
و هميشه خوشه چيني از راهم گذشت ، و كنار من خوشه راز از دستش لغزيد
و هميشه من ماندم و تاريك بزرگ ، من ماندم و همهمه آفتاب
و از سفر آفتاب، سرشار از تاريكي نور آمده ام
سايه تر شده ام
وسايه وار بر لب روشني ايستاده ام
شب مي شكافد ، لبخند مي شكفد، زمين بيدار مي شود
صبح از سفال آسمان مي تراود
و شاخه شبانه انديشه من بر پرتگاه زمان خم مي شود

___________________________________
سهراب سپهری

06/12/2013

نگاه کن از شمس لنگرودی


نگاه کن چه پیر می شوند
رویاهایی که تو را نیافته جهان را ترک می کنند

03/12/2013

رفته از دست


پاییز به روزهای آخرین خود نزدیک می شود. روزهایم در پیچ و خم شب ها و روزهای این شهر ناملموس می گذرد. می خواستم مانند درختان ببالم. با شکوهت بگردانم، جلالم دهی، زینت زندگانی ات باشم. اما روزهایم را دراین شهر ناماًنوس گم کردم. با خیال تو هم در این سال ها، راه به جایی نبردم
_________________________________
چه بی باکانه، آن روز
تو را به تازیانه های زبان تلخم سپردم
 نمی دانستم
روزی تو را از دست خواهم داد
چه ساده رفتی
چه ساده از تو گذشتم