18/01/2013

برف امروز منچستر


Manchester


کوچه ما

1 comment:

 1. امواج خواهش
  دل خسته از نگاه فریبا نمی‌شود
  این حلقه بی نگین تو زیبا نمی‌شود
  در حالت لبان تو حسیست نازنین
  کس اینچنین فریب وفریبا نمی‌شود
  از دامن کدام گلستان بیامدی ؟
  هر سرو نورسیده که رعنا نمی‌شود
  طعم شراب کهنه‌ی شیراز میدهی
  جز تو دلم که مست زمینا نمی‌شود
  هر دختری که سحر نگاهش دلی ربود
  در قد و در قواره‌ی لیلا نمی‌شود
  در آبی نگاه تو امواج خواهش است
  «سینا» که بیخود عاشق دریا نمی‌شود
  رحیم سینایی
  http://sinaei.blogspot.com

  ReplyDelete

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو