23/11/2012

ما میریم به مدرسه با الفانتن شوهه


شنیدن این موزیک ترانه از فیلم اشک ها و لبخندها با آوای جولی اندروز، یاد و خاطره روزهای کودکی ام را زنده کرد
... 
ما می ریم به مدرسه با الفانتن شوهه

رنگ های این فرم برنامه هفتگی، هر روز و شب، نوازش گر چشم های کودکی من بود

  

جولی اندروز بازیگر سرشناس انگلیسی در فیلم اشک ها و لبخند ها

21/11/2012

درود و دریغ برای انگلستان

...
انگلستان زیباست  و دلگیر. راستش من کشورهای زیادی را نمی شناسم . اما این شک در من شکل گرفته است که انگلستان دلگیر ترین کشور جهان است. کشور بسیار متمدنی است... انگلستان هرگز مبتذل نیست. مبادی آداب است اما نه مبتذل. هرگز با وجود غمگین بودن، بی نزاکت نیست. ابتذال از بی نزاکتی نشاًت می گیرد و از زور گویی. از توهم و تخیل هم نشاًت می گیرد...انگلیسی ها مردمی هستند کاملا فاقد خصومت. آن ها نهایتاً سوای خنده هاشان که ناگهان منفجر می شود و بدون پژواک، بی صدا قطع می شود - همیشه جدی اند و هنوز به برخی ارزش های اساسی که هر جای دیگر به فراموشی سپرده شده است - چون جدیت در کار، در تحصیل، در اعتماد به خود، به دوستان و به قول داده شده، وفادارند
...
مردم انگلیس گویی به طریقی از اندوه خود و از اندوهی که کشورشان به خارجیان  تحمیل می کند آگاهند. آنها در انگلیس انگار در تبعید گاهی ابدی زندگی می کنند و آسمان های دیگری را در رویا دارند
...
در انگلستان هرگز چیزی تغییر نمی کند، کشوری ست که در آن قطعا هر کس همانی که هست باقی می ماند
___________________
بخشی از داستان  "درود و دریغ برای انگلستان  "،  از مجموعه   "فضیلت های ناچیز" ، نویسنده: ناتالیا گینزبورگ ترجمه محسن ابراهیم


14/11/2012

فاصله

دوست داشتم امشب کنار خواهرم بودم
تهران بودم
 دو تا بال داشتم و پرواز می کردم 

...

کاش افسانه ها واقعی بودند
 رویاها زود جان می گرفتند
و
آرزوها بال و پری داشتند
...
 ای فاصله لعنتی، روزی جانت  را می گیرم 

04/11/2012

مهاجرت


Photo by Cate Kerr of Beyond the Fields We Know 

امشب رنگ و شکل ماه آسمون، مثل همین ماه توی عکس بود


...
هنگامی که دورم، بی تابم
و
وقتی نزدیکم
آزرده خاطر و ملول
با ریشه 
یا بی ریشه ام من
متعلقم
یا بی تعلقم من
...
دوهوایم
این جایم 
و 
قلبم، آن جاست
آن جایم
و
فکرم، اینجا
کجایم من
روی زمینم
یا که نه، در آسمانم
هیچ جا نیستم 
من

...

02/11/2012

حرفی با تو


هرگز در زندگی التماس نکردم
تو هم التماس نکن
نازنین
نمی خواهم بشکنی
بزرگ بمان 
و 
استوار