28/06/2012

شمس لنگرودی. آلبوم پنجاه و سه ترانه

و
 ماه نیمه در طراوت روحم، نیم دیگر خود را می جوید
ببین چگونه تو را دوست دارم
که آفتاب یخ زده در رگ هایم می خزد
و در حرارت خونم پناهی می جوید
دوستت دارم
...


غزال کرم پوشم
که نهنگ بیابانی را صید کرده ایی
تلاًلو جادو
حلاوت صبح ستاره ی شسته
خدایت بودم من 
و تو را آفریدم
تا سجده کنم در کنارت

_______________________________________
شاعر: شمس لنگرودی

26/06/2012

افسوس
در پیش چشم دنیا
دوران عمر ما
یک قطره در برابر اقیانوس
در چشم های آن همه خورشید کهکشان
عمر جهانیان
کم سو تر از حقارت
یک فانوس
 افسوس

________________
زنده یاد حمید مصدق

21/06/2012

عاشقانه

دوباره یک روز بارانی
توی دلم، رخت می شوید آسمان
و مرا
کنار شعر شاملو
به زانو وا می دارد
...
حالیا
شعر سهراب کجاست زهره ؟
تا بخوانی با صدایت
تا بدانم هستی
...
باران می بارد
و من همخوانم با همه گلوهایی که در این پنج شنبه
خیس گرفته اند 

16/06/2012

Pete's DragonI'll be your candle on the water
My love for you will always burn,
I know you're lost and drifting
But the clouds are lifting
Don't give up; you have somewhere to turn.
_________________________________________
 شعر از یکی از فیلمهای انیمیشن والت دیزنی بنام
Pete's Dragon